Tel: 022 - 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Participanten & transparantie

Wij hechten veel waarde aan transparantie. Het is logisch dat participanten grip willen houden op de geldstromen. De onderneming kan voordeel behalen met de participatie en zal zich verbinden aan gestelde transparantie eisen. De transparantie doelen wij op:
  • » de geldstromen
  • » de contractuele afspraken die de onderneming maakt met klanten, leveranciers, partners en overige stakeholders
  • » risico’s die de financiële positie kunnen aantasten

Alleen ondernemingen die bereid zijn om relevante informatie te delen met investeerders, zijn feitelijk geschikt voor onze participatie aanpak. Met de komst van digitale informatievoorziening is het veel eenvoudiger om informatie met elkaar te delen.

Participanten met grip op de business

In vele gevallen zullen extra risicobeheersing initiatieven worden meegenomen met aandacht voor een werkbare situatie. Ondernemers dienen transparantie en informatie te verstrekken maar tegelijkertijd ook niet teveel tijd verliezen aan rapportages en reviews.

Wij hebben hier een goede balans in gevonden met voordelen voor beide partijen. Het is een cultuuromslag voor sommige MKB bedrijven. Maar onze ervaring is dat het contact met investeerders tevens veel meer voordelen oplevert in de vorm van business connecties, kennis en management ervaring.