Tel: 022 - 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Voorraadfinanciering – koop vs huur

Veel bedrijfmiddelen, een wagenpark en machines worden op basis van operational lease in gebruik genomen. Hiermee krijgt het bedrijf bijvoorbeeld 5 jaar het recht om de apparatuur in gebruik te nemen. De onderneming betaalt 60 maandtermijnen het investeringsbedrag plus een extra rentepercentage voor de lease. Na 5 jaar is de machine niet uw eigendom maar van de leasemaatschappij. En dat terwijl deze machines een technische levensduur en technische lifecycle heeft van 10 jaar. Met een koopconstructie en de bereidheid om langer met de machines te werken kunt u duizenden euro’s aan kosten besparen.

Rekenvoorbeeld copiers & printers over termijn van 8 jaar:
Stel een bedrijf heeft 3 multifunctionele printers nodig. Bij operational lease wordt het bedrijf geen eigenaar dus zou het bedrijf na 4 jaar weer opnieuw een leasecontract afsluiten. Bij een bedrijfsobligatie leent het bedrijf geld om de apparatuur te kopen, eigenaar te worden en veel langer dan 4 jaar te kunnen toepassen.

Kosten operational lease excl. servicecontract:
Aanschaf 3 multifunctionele printers: € 25.000,- x 2 keer = € 50.000,-
Rentelasten over 5 jaar bij 8%: € 10.000,- x 2 keer = € 20.000,-
Lease totaalbedrag: € 35.000,- x 2 keer = € 70.000,-
 
Kosten koop: € 25.000,-  
Cashvoordeel  €   1.000,  
Obligatielening 8% rentelasten x 5 jaar €   9.600,-  
Totale kosten € 33.600,-  
 
Totale kostenbesparing € 36.400,-