Tel: 022 - 67 51 444
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Voorraadfinanciering voor kostenbesparingen

Inkoopvoordeel plus bonus door grootschalige inkoop

Geld maakt geld. Werkkapitaal biedt inkoopvoordelen en bonusmogelijkheden als een bedrijf voldoet aan de gestelde targets. De financiële power om extra voorraad te financieren kan inkoopvoordeel opleveren plus harde cash als bonus. Een bedrijf dat al jaren bepaalde goederen inkoopt en goede afzetmogelijkheden heeft, kan bij ons aankloppen voor overleg over extra werkkapitaal. Dergelijke voorraadfinanciering constructies benaderen wij meestal niet als participant maar met een bedrijfsobligatie.

Kopen in plaats van operational lease / huren

We krijgen regelmatig de vraag of het gunstig is om activa te kopen in plaats van te leasen of huren. Dergelijke vraagstukken dienen apart te worden behandeld. Een complicerende factor kan zijn de factor tijd of duurzaamheid. We hebben voornamelijk interesse in voorraadfinanciering voorstellen met mogelijkheden voor kostenbesparingen door koop:
 • » machines / producten met een lange technische levensduur
 • » hoge restwaarde
 • » hoge bezettingsgraad

Zelf doen in plaats van uitbesteden

Veel technische bedrijven hebben te maken met het make or buy principe. Ze verliezen veel marge door outsourcing van processen. En ze maken veel kosten met het inhuren van extern personeel. Flexibiliteit heeft zo zijn voordelen maar bij een stabiel fundament met positieve prognoses is het een kostenbesparing en om te beschikken over eigen resources zoals:
 • » zelf produceren op eigen machines
 • » business development met een vaste kern medewerkers

Kostenbesparing via China / India

Wij beschikken over zeer goede connecties in China, India, Polen en TsjechiŽ om de kostprijs van uw producten te verlagen. Veel bedrijven aarzelen vanwege de onbekendheid en de hoge inkoopvolumes. Wij kunnen hierin faciliteren. Voorbeeld:
 • » gietwerk onderdelen zijn veel mooier dan gefreesde onderdelen
 • » investering in een matrijs
 • » investering in voorraad met componenten

Uw business case