Tel: 022 - 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Participanten voor synergievoordelen

Financiering en toegevoegde waarde van participanten

Als groeikapitaal participanten hebben wij ruime management ervaring en een internationaal business netwerk. Naast het financieren van groeikapitaal kunnen wij onze expertise en connecties aanwenden om het bedrijf te laten opbloeien. Wij zoeken business cases waarbij synergie kan worden gerealiseerd tussen:
  • » technische, commerciële en financiële know-how
  • » inkoopmogelijkheden en voorraadfinanciering
  • » business connecties
  • » succesvolle producten in combinatie met marketing power
  • » uw loyale klanten en onze expertise in new business

Onderneming met onderscheidend product en open mind

Wij werken graag samen met technische bedrijven met een goede track record qua omzet, klantentevredenheid en vooral productontwikkeling. De onderneming zoekt werkkapitaal om nieuwe projecten, voorraden of groei te kunnen financieren. Het verkrijgen van extra financiële slagkracht biedt een push aan de onderneming. Als tegenprestatie is de onderneming bereid om rente te betalen, informatie te verstrekken en open te staan voor samenwerking met de participanten. Kennismakingsgesprek