Tel. 022 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Risicobeheersing voor participaties

We hechten waarde aan betrokkenheid, transparantie en risicobeheersing in de ondernemingen waarin wij participeren. In de vorm van kwartaalreviews en maandrapportages beogen wij grip te houden op de investering. Dit betreft zeker geen langdurige sessies vol met theoretische rapporten. Sterker nog, de participanten fungeren als sparing partner voor groeimogelijkheden, strategie en tal van zakelijke vraagstukken.

Participatie met bestemming targets

Wij achten het van groot belang dat wij als participanten begrijpen waarin wij investeren. Daarbij houden we er tevens van om volgens het business plan een duidelijke koers uit te stippelen met investeringsdoelen waarvoor het groeikapitaal wordt aangewend. Deze bestemming is van groot belang bij risicobeheersing.

Bedrijfsprofiel

Er zijn veel ondernemingen die extra liquiditeit nodig hebben. Wij doen slechts zaken met ondernemingen die voldoen aan de gestelde selectiecriteria. Wij hechten veel waarde aan technische kennis en een sterk product portfolio. We richten ons primair op de volgende sectoren:

Risicobeheersing initiatieven

Wij voegen extra risicobeheersing initiatieven toe om betere grip te houden op de participatie. Voorbeelden:
  • » maandrapportage
  • » transparantie en vooraankondiging bij hoge uitgaven
  • » Minimaal 4 business reviews per jaar met de participanten
  • » contracten worden opgesteld door financieel en juridisch specialisten

Vraag stellen