Tel: 022 - 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Visie

Wij profileren ons graag als participanten die met een betrokken houding willen bijdragen aan een sterk bedrijfsresultaat. Wij streven ernaar om waarde toe te voegen met financiering, onze kennis en connecties. Daarbij zijn wij op zoek naar kleine of middelgrote ondernemingen met voortreffelijke technische vaardigheden en een open houding.

Wij hebben interesse in partnerships met ondernemingen die openstaan voor samenwerking, transparantie en synergievoordelen. Dit hoeft niet te leiden tot overmatige bemoeienis en controledruk. Het is belangrijk om een onderlinge click te krijgen. En het bedrijf moet in een goede flow zonder bureaucatie kunnen schitteren.

Onze consultants brengen veel ervaring met zich mee op commercieel, financieel en management gebied. Deze kunnen bijdragen om het bedrijf in een stroomversnelling te brengen. De samenwerking verschilt per partnership. In de meeste gevallen zullen wij niet in de operationele processen meewerken maar wel onze betrokkenheid tonen via business reviews, financieringsvraagstukken, adviezen en tacticals. In sommige gevallen wordt er een special project geformeerd waar wij in partiperen zoals finance, marketing en het ontwikkelen van een exportnetwerk.