Tel: 022 - 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

MKB Bedrijfsobligatie

Bij voorraadfinanciering en projectfinanciering kunnen wij werkkapitaal financieren via een rentedragende bedrijfsobligatie met aflossingsverplichting binnen 1 tot 5 jaar. We hebben vanuit de financiële, juridische maar vooral ook vanuit de operationele bril gekeken naar marktconforme bedrijfsobligatie condities voor zowel de participant als de MKB onderneming.

Een voordeel van het financieren van een MKB onderneming is dat de drempel lager is om elkaar te spreken. We houden van korte communicatielijnen, betrokkenheid en transparantie. Het is voor zowel het bedrijf als de participant van belang dat het bedrijf op volle kracht vooruit blijft gaan.

Bedrijfsobligatie bestemming

Het liefst hebben wij als participanten harde zekerheden die ook bij tegenvallende prestaties waarde behouden. Wij nemen alleen bedrijfsobligatie cases in behandeling met een doelgerichte bestemming in voorraadfinanciering of projectfinanciering. Het komt ook voor dat wij voorstellen om de specifieke investering te separeren in een aparte B.V. ten gunste van de beheersbaarheid.

Converteerbare bedrijfsobligatie

De bedrijfsobligatie constructie kan een pilotfase zijn om te te ervaren of het bedrijf de gevraagde kwaliteiten heeft voor investering in participaties. Om deze reden wordt ook wel eens gebruik gemaakt van de converteerbare obligatie.