Tel. 022 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Converteerbare bedrijfsobligatie of pilotfase

Een converteerbare bedrijfsobligatie wordt regelmatig door ons voorgesteld bij MKB ondernemingen met behoefte aan groeikapitaal. Beide partijen krijgen de tijd om de samenwerking en synergie te testen. De producten, de markt, de mensen, de kennis, rendement versus risico. We staan graag met onze voeten een tijdje in het veld om te ervaren of wij aandeelhouder willen worden in de onderneming. Dat is vooraf niet altijd goed in te schatten.

Een converteerbare bedrijfsobligatie biedt de onderneming een aanvulling op het werkkapitaal. Deze rentedragende financiering wordt afgelost in termijnen of na afloop van de looptijd. Tevens kunnen wij beter inschatten of wij de obligatielening inruilen voor een aandelenpakket of dat het blijft bij een rentedragende lening.

Converteerbare bedrijfsobligaties dienen dikwijls als start van een samenwerkingsverband. Naarmate er meer vertrouwen is in een vruchtbare samenwerking, zal er overgegaan worden naar een rol als participant. En het beschikbaar stellen van aanvullend groeikapitaal.

Pilotfase

Wij vinden het belangrijk dat we de business materie kunnen doorgronden. Een pilotfase biedt de mogelijkheid om het bedrijf goed te leren kennen. Te snuffelen aan elkaar. Te anticiperen op mogelijke kansen en risico's. We leren graag de mensen, de klanten en de leveranciers beter kennen om te realiseren of we hier onze efforts in willen steken.

Vraag stellen