Tel: 022 - 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Bedrijfsobligatie - review

Een kwartaalreview is een zeer effectief contactmoment tussen de onderneming en de participant om de resultaten en strategie te evalueren. Tijdens dit kwartaalreview worden de o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
  • » resultaten afgelopen kwartaal
  • » SWOT analyse & acties
  • » outlook voor komend kwartaal
  • » financiële situatie
  • » opmerkingen

Het komt dikwijls voor dat er een aangewezen commissaris aanwezig is om de vergadering in goede banen te leiden. Een dergelijke review biedt tevens de mogelijkheid om elkaar weer eens goed te spreken. Ondernemers kunnen dikwijls profiteren van de kennis en de contacten van Zealot business development participanten. Als participant houden wij grip op onze investering en zullen vanuit onze achtergrond kijken naar kansen in de markt.

Een review is niet aan de orde voor ieder investering. Bij projectfinanciering en groeikapitaal is het een effectief instrument. Bij voorraadfinanciering bellen we liever even in voor een videoconference via ons digibord.