Tel. 022 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Participanten contract

Op basis van de resultaten van de business scan, het business plan en de gesprekken met de cliënt wordt een plan van aanpak ontwikkeld op welke wijze een participatie of voorraadfinanciering constructie kan worden opgezet. Het contract betreft afspraken omtrent o.a. financiële, juridische en operationele afspraken.

Wij maken gebruik van notaris die participatie overeenkomsten uitstekend kan opstellen. Het contract wordt bij een notariskantoor in behandeling genomen en bewaard.

In sommige gevallen zal gebruik worden gemaakt van een converteerbare bedrijfsobligatie of een pilotfase. Deze biedt beide partijen de mogelijkheid om de samenwerking uit te testen en de business te proeven als potentiële participant. Zeker bij business met een hoge mate van complexiteit of veel onzekerheden wordt deze optie gelicht.

De volgende stap - Maandrapportage