Tel. 022 67 51 444
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Het belang van een maandrapportage

De maandrapportage is één van de risicobeheersing instrumenten waarmee wij als participanten op de hoogte blijven omtrent de business. We definiëren vooraf de KPI die wij verwerkt willen zien in de maandrapportage. Het is niet de bedoeling dat er dikke rapporten worden toegestuurd. De focus moet op de business blijven.

Afhankelijk van de gekozen samenwerking wordt gebruik gemaakt van een maand- of kwartaalreview waarin nader overleg plaatsvindt omtrent de business, de financiën, de geplande activiteiten en de vooruitzichten. De maandrapportage, plus maandelijkse feedback mogelijkheid, is de vorm waarmee de informatie maandelijks wordt verstrekt. Tenzij er sprake is van red alert nieuwsfeiten of uitgaven boven een afgesproken bedrag. Deze dienen vanuit transparantie afspraken tijdig kenbaar worden gemaakt.

Ons doel is dat u zich optimaal kunt richten op uw business. We willen niet dat u teveel tijd bezig bent met allerlei rapportages en meetings. Als ondernemende participant richten we ons op de key facts & figures.

De volgende stap - review